otsikko
 
   
 
  Huovutusta, majakylan rakentajia ja hirren veistaja. Kuvaajat Hannu Puurunen ja Mervi Eskelinen.  
 
 

Silmät auki, vasarat ahkerina

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu LASTU on vuonna 1993 perustettu, yhdistyksen ylläpitämä taidekoulu ja rakennusalan toimintakeskus Lapinlahdella, Pohjois-Savossa. Lastun tehtävänä tukea ja kehittää arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikasvatusta sekä edistää vanhan ja uudemman rakennetun kulttuuriperinnön arvostusta, ymmärtämistä ja vaalimista. Toimintamme kohderyhmä ovat lapset ja nuoret sekä aikuiset, rakennusalan ammattilaisista oman kodin korjaajiin ja rakentajiin. Kotipaikka Lapinlahden lisäksi Lastun toiminta-alue kattaa koko Pohjois-Savon maakunnan.

Toimintamme päämäärä on avata niin lasten kuin aikuistenkin silmät omalle elinympäristöllemme. Tavoitteena luoda aktiivista ja elämyksellistä suhdetta paikkoihin, jossa elämme ja asumme sekä antaa ajatuksillemme siivet tarjoamalla vaikuttamisen taitoja ja välineitä, joilla jokainen pystyy osallistumaan ympäristön vaalimiseen ja siitä huolehtimiseen.


Taiteen perusopetus

Lastun toiminnan kulmakivi on lasten ja nuorten taiteen perusopetus. Opetuksessa tutkitaan ympäristöä ja sen ilmiöitä muun muassa piirtäen, maalaten, valokuvaten, rakennellen ja retkeillen. Tutkimusretkille suuntaa antavat peruskäsitteet tila, aika ja aine, joita tutkitaan sekä luokassa että pihamaalla itse rakentaen.

Lastu tarjoaa lapsille ja nuorille myös taide- ja ympäristökasvatukseen liittyviä työpajoja, leirikouluja, näyttelyjä, tapahtumia sekä kesäisiä rakennusleirejä. Arkkitehtuurikasvatukseen liittyvää täydennyskoulutusta järjestetään muun muassa opettajille, lastentarhanopettajille, perhepäivähoitajille ja lastenohjaajille.


Lastenkulttuurikeskus Lastu

Lastu on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen. Lastenkulttuurikeskusten liitto on ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten yhdistys, joka vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Lastenkulttuurikeskukset ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2003 ja Lastenkulttuurikeskus Lastu on ollut mukana yhteistyön alusta lähtien.


Tietoa ja koulutusta rakennuskulttuurista

Rakentajat saavat Lastusta tietoa korjausrakentamiseen soveltuvista materiaaleista ja työtekniikoista sekä rakennuskonservoinnin ja restauroinnin ammattilaisten yhteystietoja. Lastussa esillä oleva korjausrakentamisen, restauroinnin ja luonnonmukaisen rakentamisen näyttely on yleisölle avoinna sopimuksen mukaan.

 

 
osoitetiedot